Osvětlení

Měření

Provozní a orientační měření denního i umělého osvětlení zda je v souladu s hodnotami podle platných ČSN a požadavků hygieny.

Výpočty a realizace

Výpočet a návrh umělého osvětlení. Realizace osvětlení, rekonstrukce osvětlení.