Kontrola strojních zařízení

Ověření (revize) se provádí dle

ČSN EN 60204-1 ed. 2 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

Důvod proč provádět ověření strojních zařízení

  • Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, § 102

  • Zákon č. 309/2006 Sb, § 4 odst. 1 písm. c)

  • NV 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Lhůty pravidelných kontrol (revizí)

Dle NV č. 378/2001 Sb. §4, odst. 2

Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

© 2017 Jiří Středa, Chvalkovice 120, 55204
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!