Vnější vlivy

Určení vnějších vlivů, určení prostorů podle působení vnějších vlivů a zpracování dokumentace dle platných norem.

Protokol o určení vnějších vlivů.