Revize spotřebičů a nářadí

Revize spotřebičů a nářadí se provádí dle

ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

Důvod proč vykonávat revize spotřebičů

  • Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, § 102
  • Zákon č. 309/2006 Sb, § 4 odst. 1 písm. c)
  • NV 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí