Revize hromosvodů

Ochrana před bleskem musí být provedena dle:

Starší zařízení může být dle

  • ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem

Nové normy

  • ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2 Ochrana před bleskem

Důvod proč provádět revize ochrany před bleskem

  • Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických řízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených technických zařízeních)

  • Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Účel revize

7.2 Účel revizi

Účelem revizí je zjistit, zda:

a) LPS odpovídá projektu podle této normy;

b) všechny součásti LPS jsou v dobrém technickém stavu a mohou plnit navrhované funkce a nejsou zkorodovány;

c) všechny nově přidané inženýrské sítě nebo konstrukce jsou začleněny do LPS.

© 2017 Jiří Středa, Chvalkovice 120, 55204
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!